Bułgaria - Travelon.pl Bułgaria - Travelon.pl Bułgaria - Travelon.pl Bułgaria - Travelon.pl

Język bułgarski

06.04.09 10:47:54

Językiem urzędowym w Bułgarii jest język bułgarski. Ze względu na swoje pochodzenie język ten należy do grupy języków południowosłowiańskich, przy czym do zapisywania bułgarski stosuje cyrylicę. Językiem najbliżej spokrewnionym z językiem bułgarskim jest język macedoński.

Skąd się wzięło pojęcie „Bułgar“. Mianem tym byli pierwotnie oznaczani członkowie narodu pochodzącego z Azji Środkowej, którego język zupełnie różnił się od języków słowiańskich. W VII w. Bułgarzy przybyli na Półwysep Bałkański i zasymilowali się z miejscowymi słowiańskimi mieszkańcami.

Spośród wszystkich języków słowiańskich bułgarski właśnie posiada najstraszą formę pisaną. Alfabet, który jest dziś używany ukształtował się w XIXw.  Poza Bułgarią językiem bułgarskim mówią też mieszkańcy sąsiadujących z nią państw oraz w krajach, do których Bułgarzy emigrowali. Należą do nich Kanada, Grecja, Węgry, Izrael, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Serbia, Turcja czy Ukraina. Język bułgarski jest od 1 stycznia 2007 kolejnym obok języka greckiego urzędowym językiem Unii Europejskiej, który stosuje inny alfabet niż łaciński.

Bułgarzy są bardzo dumni ze swojego języka. Co roku 24 maja obchodzą dzień cyrylicy na cześć Cyryla i Metodego, którym przypisuje się jej powstanie.

Język bułgarski ulegał ciągłemu rozwojowi. Dlatego wyróżniamy starobułgarski, którym mówiono od XVI w. Jak już było powiedziane, pierwsze zabytki językowe pochodzą z wieku IX i są zapisane właśnie w starobułgarskim, który był wówczas językiem ksiąg religijnych i językiem literackim. Piśmiennictwo bułgarskie przeżywało regres w okresie panowania tureckiego w latach 1393-1878. Językiem urzędowym był w tym okresie turecki, a językiem naukowym i kościelnym był język grecki, bułgarski natomiast zachowany został w klasztorach i z tego okresu pochodzą liczne tłumaczenia z języka greckiego. Współczesny bułgarski rozwijał się od II połowy XIX w.

Udajcie się Państwo na wycieczkę do Bułgarii żeby móc posłuchać tego pięknego języka.